Keislaman


CERAMAH ILMIAH: Science Dalam Perpspektif Al-Qur’anUpaya mencari ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam bukan hal baru. Sebab, sudah dilakukan para ulama sejak zaman dulu. Mereka mempunyai perspektif terhadap Alquran, Alquran bukan hanya petunjuk agama saja tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi …

GERHANA MATAHARIGERHANA MATAHARI

HIMBAUAN
MAJELIS FATWA MATHLA’UL ANWAR
Nomor : 007/MF-MA/II/2016

Kepada Yth : Warga Mathla’ul Anwar dan Kaum Muslimin
di                    :  Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan, taufiq, hidayah dan inayahNya kepada kita dalam mengemban amanah umat ini. …

BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIALBERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Jakarta, mathlaulanwar.or.id- Dua hari yang lalu, 4 Juni 2017 Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Ketua umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan, fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya …